ฝ่ายบุคคล

นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางราตรี  ทิพย์มหาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

     
  นางกฤษณา  ถาบุตร นางสาวศุพิชชา  บุตรละคร นางภาณิชา ชุมแวงวาปี
ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3 ครู อันดับ คศ.3
     
  นายอภิวัฒน์  ราช้อน นางสาวรัตนสิริ  เลิศสงคราม นางสาวธารทิพย์ ปลุกใจ
ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.1
     
นางสาวแพรวพลอย ศรีษะโคตร  นางสาวปิยะธิดา  อาลัยพัฒน์ นายจักรกฤษ  เทบำรุง
ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย
 
 นายสหรัฐ สายสมคุณ
  ครูอัตราจ้าง