ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

"ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธ…