ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอบ้านม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 399 ไร่ 66 ตารางวา
ที่อยู่ 172 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทร 042-794-116
e-mail โรงเรียน master_bp@banmuang.ac.th