รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
   กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
   วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558
   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 24 มิถุนายน 2558
   พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
   พิธีไหว้ครู พิธีมอบเข็มตราโรงเรียนและพิธีรับมอบห้องน้ำ จากบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
   พิธีบวงสรวงโครงการจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   กิจกรรมสารสัมพันธไมตรีพี่น้อง 2558
          ดูข้อมูลกิจกรรมอื่นๆ

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร : 042-794-116,042-794-117
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong