รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
   พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรัทธาราม
   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้กำหนดนิเทศติดตามการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 กันยายน 2558
   อบรมหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 3 กันยายน 2558
   ด้วยในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบนมรานินีนาถ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-09.30 น
   งานบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของหลวงพ่อพระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต ปัญเศษ)
   พิธีแต่งตั้งพระครูฐานานุกรมที่พระครูปลัดยรรยง อินทคุตโต
   กิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
          ดูข้อมูลกิจกรรมอื่นๆข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูลลง BookMark2551 IV   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
นายชัยมงคล ขําคม ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ขอเชิญพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มตราโรงเรียน ปีการศึกษา 2558   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>


สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบภายในโรงเรียน

DLIT สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร : 042-794-116,042-794-117
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong