ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์ นักฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลก ปี 2015
สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong