ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดค่ายคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งครูผู้สอน   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกพลศึกษา   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต ลุ่มน้ำสงคราม ปีการศึกษา 2558   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 (ใหม่ล่าสุด)   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>


สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบภายในโรงเรียน

DLIT สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร : 042-794-116,042-794-117
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong