รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน
   ด้วยในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบนมรานินีนาถ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-09.30 น
   งานบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของหลวงพ่อพระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต ปัญเศษ)
   พิธีแต่งตั้งพระครูฐานานุกรมที่พระครูปลัดยรรยง อินทคุตโต
   กิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
   ประชุมผู้ปกครอง "ไตรภาคีเครือข่าย 2558" วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
   กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
   วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558
          ดูข้อมูลกิจกรรมอื่นๆ

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร : 042-794-116,042-794-117
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong