ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 (ใหม่ล่าสุด)   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ใบสมัครและแผงรูป การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูลลง BookMark2551 IV   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
นายชัยมงคล ขําคม ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
ขอเชิญพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มตราโรงเรียน ปีการศึกษา 2558   คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดต่อ >>


สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบภายในโรงเรียน

DLIT สหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร : 042-794-116,042-794-117
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong