ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์ นักฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลก ปี 2015
สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประณาลี ยงพรหม
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวหฤทัย สิมมะลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
172 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
Developer by Suriya Wanawong